Coronavirus

18.02.2020A dia d'avui, el Coronavirus està afectant a 91.313 persones per tot al món i actualment hi ha 3.118 morts. A Espanya,  hi ha 120 infectats i cap mort.

Una persona que tingui el COVIS+19, té els símptomes següents: mal de cap, tos seca, dificultat per respirar, febre, mal d'ossos i esternuts.

Tot i la preocupació que hi ha entre la població, el Coronavirus no té una taxa de mortalitat del 100%. Les persones que s'han mort només sumen el 3% del total, es tracta de gent molt gran, nens molts petits o persones que ja tenien malalties més greus.

I notícia d'última hora, el Coronavirus s'està escampant per  Espanya, quan en tingui més dades, us n'informaré.


  


© 2019 The World of Pallerola (TWP). Todos los derechos reservados.
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web está creada con Webnode. ¡Crea tu propia web gratis hoy mismo! Empieza ahora